Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

RODO

Czcionka:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie

 

zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

 

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych ujętych
w „Rejestrze czynności przetwarzania” wynikającym z obowiązku jego prowadzenia na mocy przepisów prawa. 

 

  1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych jest: Karliński Ośrodek Kultury z siedzibą - w Karlinie 78-230 Karlino,
ul. Parkowa 1.

  1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować:

- listownie na adres: – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1
lub e-mail: kok@kokkarlino.pl;

-e-mailem: Inspektor Danych Osobowychiod.kok@karlino.pl, tel. 695 728 923

  1. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Karliński Ośrodek Kultury w tym w Bibliotece jest art. 6 ust 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z byciem „czytelnikiem” biblioteki oraz wypełnieniem zapisów Regulaminu korzystania ze zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej
w Karlinie jak i również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

  1. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji, tj.:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów powierzenia danych podpisanych  z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w tym dostawcy oprogramowania SowaSQL Standard.

  1. Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe niezbędne do założenia karty „czytelnika” oraz korzystania z zasobów biblioteki mogą być pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio od Pani/Pana;

  1. Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez KOK:

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. Pani/Pana prawa względem przetwarzanych danych osobowych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/a zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.


Informacje dodatkowe:

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym (jest obowiązkowe).
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania celu przetwarzania.

 

 

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31