Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://karlino.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

- Brak niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

- Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.

- Występują linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach, które nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

- Mogą występować dokumenty w formacie PDF , które nie są dokumentami edytowalnymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Dębek, adres poczty elektronicznej biblioteka@karlino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 311 95 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie prowadzi swoja działalność w następujących lokalizacjach:

Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie, ul. Parkowa 1

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od ul. Parkowej. Wejście B od parkingu. Oba wejścia dostępne dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze i pierwszym piętrze, a także wszystkie pomieszczenia na obu kondygnacjach. Na dole przy wejściu jest dzwonek, którym można przywołać pracownika. W budynku znajduje się winda dostępna dla wózków.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, naprzeciwko windy.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Muzeum Ziemi Karlińskiej, ul. Szymanowskiego 17, III piętro

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejścia A od ul. Wigury. Do wejścia prowadzą schody. Wejście B od parkingu poprzez windę dostępną dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pokoje.

Biuro znajduje się po lewej stronie od wejścia lub windy.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na drugim piętrze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W biurze promocji, na parterze można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Muzeum. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie, ul. Traugutta 6

Do budynku prowadzi wejście od ul. Traugutta. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia. Budynek jest jednokondygnacyjny.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Amfiteatr w Karlinie, ul. Moniuszki 21

Wyłączony z użytku do 31.12.2025Świetlica wiejska w Daszewie, Daszewo 51

Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne dla wózków.

Dla osób na wózkach nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Domacynie , Domacyno 3

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od ulicy głównej. Wejście B od parkingu. Oba wejścia dostępne dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Garnkach, Garnki 6

Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodkiem.

Dla osób na wózkach nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Gościnku, Gościnko 1

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Wejście B od ulicy dostępne dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.

Znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Karlinku, Karlinko 9

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do wejścia prowadzi schodek. Przy schodku znajduje się podjazd dla wózków. Wejście B dostępne dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.

Znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Kowańczu, Kowańcz 35

Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami

Dla osób na wózkach nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Koziej Górze, Kozia Góra 11D

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Oba wejścia dostępne dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Krukowie, Krukowo 17

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od podwórka. Wejście B od ulicy. Oba wejścia posiadają schody.

Dla osób na wózkach nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Lubiechowie, Lubiechowo 18

Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami

Dla osób na wózkach nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Malonowie, Malonowo 7

Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz wszystkie pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Mierzynie, Mierzyn 1A

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Do wejścia B prowadzi schodek.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Świetlica wiejska w Pobłociu Wielkim, Pobłocie Wielkie 8A

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do obu wejść prowadzi schodek.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Świetlica wiejska w Syrkowicach, Syrkowice 4A

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do obu wejść prowadzi podjazd.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Świetlica wiejska w Ubysławicach, Ubysławice 25

Do budynku prowadzi jedno wejście do którego prowadzą schody.

Dla osób na wózkach nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Zwartowie, Zwartowo 17
Do budynku prowadzą trzy wejścia A, B i C. Wejście A i B od ulicy. Do obu wejść prowadzą schody. Wejście C od parkingu. Do wejścia prowadzą schody.

Dla osób na wózkach nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.

W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31